Cách trả lời "Would you visit a country because of its geographical location?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Would you visit a country because of its geographical location?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Would you visit a country because of its geographical location?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I’m always curious about the places I’m not very familiar with and the special geographical location makes it more mysterious >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt "familiar to" & "familiar with" tiếng anh
  • Supporting idea: Geography is central to tourism as travelers take into account the travel time, routing, and local climate when choosing a vacation destination.
  • Example: 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Lý do chọn IELTS TUTOR