Câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Geography" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic Geography IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Geography" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 Do you like geography?/ How do you feel about geography?

   2 Have you ever studied geography at school?

   3 Are you good at reading a map?

   4 Would you visit a country because of its geographical location?

   5. Do you think learning geographic knowledge is useful for you?

   II. Từ vựng topic "Geography"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0