Cách trả lời "Why are some meeting places better than others?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời ''Why are some meeting places better than others?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why are some meeting places better than others?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Because of the chic and cozy ambiance, certain places might seem like home.
  • Supporting idea: It has been a habit for someone to frequently visit this location, causing them to feel a sense of nostalgia whenever they are around it. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ SENSE trong tiếng anh 
  • Example: 
 • Có thể tham khảo ý trả lời khác cùng IELTS TUTOR:

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Lý do chọn IELTS TUTOR