Câu hỏi & từ vựng topic"Meeting places"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi thường gặp và từ vựng topic Meeting places trong part 1 trong IELTS SPEAKING

I. Câu hỏi thường gặp topic Meeting places IELTS SPEAKING PART 1

  IELTS TUTOR lưu ý các câu hỏi cần ôn:

  • Why are some meeting places better than others? 
  • Where is your favorite place to meet with your friends? 
  • Do you think there are some places more suitable for meeting with others ?
  • Are there any differences between your favorite meeting places in the present and in your childhood? 

  II. Từ vựng

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0