Cách trả lời "Where is your favorite place to meet with your friends?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Where is your favorite place to meet with your friends?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Where is your favorite place to meet with your friends?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: My buddies and I usually hit the high-end malls because we are all certified shopaholics. 
  • Supporting idea: 
   • Nine times out of ten, we spend time hanging out and having a shopping spree to clear our minds off things and release our pent-up energy from our hectic academic life.
   • I must admit that we all juggle with a hectic schedule so getting together is quite a luxury. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "so" tiếng anh
  • Example: 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Lý do chọn IELTS TUTOR