Cách trả lời "Where do you live, in a city or in the countryside?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Where do you live, in a city or in the countryside?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Where do you live, in a city or in the countryside?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Nếu câu trả lời là SMALL TOWN  
 • Nếu câu trả lời là CITY 
  • Main idea: In a city. 
  • Supporting idea:
  • Example: 

                    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                    >> IELTS Intensive Listening

                    >> IELTS Intensive Reading

                    >> IELTS Intensive Speaking

                    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                    Lý do chọn IELTS TUTOR