Cách trả lời "Which room do you and your family spend most of your time in?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Which room do you and your family spend most of your time in?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Which room do you and your family spend most of your time in?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • I would say it is our living room >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "say" tiếng anh 
   • Main idea:  It’s the room where we have meals and sit back at the end of the day, talking about study, work, and future plans. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Dinner is the only time of day that we all sit together and enjoy our meals)
   • Supporting idea: 
    • We also watch TV together in this room. It’s pretty small but homey and comfortable.   
   • Example: 

                     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                     >> IELTS Intensive Listening

                     >> IELTS Intensive Reading

                     >> IELTS Intensive Speaking

                     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                     Lý do chọn IELTS TUTOR