Cách trả lời "What jobs are more suited to older people and what jobs are more suited to younger people?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What jobs are more suited to older people and what jobs are more suited to younger people?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What jobs are more suited to older people and what jobs are more suited to younger people?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK