Cách trả lời "Are boys and girls interested in the same games or play activities?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Are boys and girls interested in the same games or play activities?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are boys and girls interested in the same games or play activities?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK