Cách trả lời "What do you think makes someone a good friend to a whole family?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What do you think makes someone a good friend to a whole family?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What do you think makes someone a good friend to a whole family?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: A good friend understands and cares about the feelings and experiences of each family member.
    • Supporting idea: 
    • Example: 
  • Main idea 2: A good friend is someone the family can count on to be there when they need them, whether it's for a celebration or during a difficult time.
    • Supporting idea: A good friend is truthful and transparent in their dealings with the family, and they don't keep secrets or spread rumors. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ"spread"tiếng anh
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR