Cách trả lời "What do you do when you have a disagreement with your parents?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What do you do when you have a disagreement with your parents?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What do you do when you have a disagreement with your parents?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1:  Accept that I and my parents may have different opinions.
   • Supporting idea:  
    • They may also have different political, social, and religious views. 
    • Accepting differences may lead to fewer arguments and more open communication.
   • Example: As a saying goes ”You can’t control how others act, but you can control how you act”
  • Main idea 2: Try asking my parents about their perspectives as well
   • Supporting idea: This way you can gain more insight about why they hold the positions that they do and it will not seem like I am being disrespectful. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "gain" 
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE