Cách trả lời "If there is a disagreement, what do you do?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "If there is a disagreement, what do you do?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "If there is a disagreement, what do you do?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea 1:  Accept that each individual may have different opinions >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "individual" tiếng anh 
  • Supporting idea:  
   • They may also have different political, social, and religious views.
   • Accepting differences may lead to fewer arguments and more open communication.
  • Example: As a saying goes ”You can’t control how others act, but you can control how you act”.
 • Main idea 2: Try asking them about their perspectives as well. 
  • Supporting idea: This way you can gain more insight about why they hold the positions that they do and it will not seem like I am being disrespectful. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "seem" tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE