Cách trả lời "Is it important to take photos while traveling?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Speaking

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Is it important to take photos while traveling?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is it important to take photos while traveling?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Yes
  • Main idea 1: I’m particularly fond of taking travel photography, especially when I have a chance to travel to anywhere. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "ESPECIALLY" & "SPECIALLY" tiếng anh
    • Supporting idea: I actually often use my handy digital camera to captures those beautiful precious moments in life.
    • Example: 
  • Main idea 2: Food and scenery are definitely my inspiration

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR