Cách trả lời "Do you prefer to read e-books or paper books?" IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking,Part 3

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 1 & 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 9/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you prefer to read e-books or paper books?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you prefer to read e-books or paper books?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Personally, I prefer reading electronic books
 • Main idea 1:  It is more convenient than reading real books when I can download thousands of e-books onto my e-reader.
  • Supporting idea: In fact, if I take a train, I can flip through a random book with only my fingertip on my phone screen to kill time.
  • Example: 
 • Main idea 2: Ebooks are free of charge (cũng nêu ví dụ và giải thích ra) >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "BESIDE, BESIDE THAT & BESIDES" tiếng anh
  • Supporting idea: 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR