Cách trả lời "How often do you sing now?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "How often do you sing now?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How often do you sing now?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Perhaps this happens once a week or less. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "happen" 
  • Supporting idea:
   • I don't sing in public. Even when we go to a karaoke bar, I just sit there and listen to my friends sing.
   • I do sometimes find myself singing along to songs if I'm listening to music in coffee shops.
  • Example: 

             Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

             >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

             >> IELTS Intensive Listening

             >> IELTS Intensive Reading

             >> IELTS Intensive Speaking

             Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
             Lý do chọn IELTS TUTOR