Cách trả lời "Did you enjoy singing when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Did you enjoy singing when you were young?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Did you enjoy singing when you were young?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: No, I was never much of a singer.
  • Supporting idea:
   • I remember that I was always a little shy and embarrassed when it came to singing in front of others.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I was painfully shy when I stood in front of others, let alone singing for them) >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH DÙNG TỪ "WHEN" TIẾNG ANH 
   • On top of that, my voice is terrible when I sing so I believe I’m not much of a singer.
  • Example: 

            Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

            >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

            >> IELTS Intensive Listening

            >> IELTS Intensive Reading

            >> IELTS Intensive Speaking

            Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
            Lý do chọn IELTS TUTOR