Cách trả lời "Will you take singing lessons in the future?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Will you take singing lessons in the future?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Will you take singing lessons in the future?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Probably no, I won’t  learn to sing in the future >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "in (the) future" tiếng anh 
  • Main idea: Although such lessons and tutorials are widely available on the Internet, they sounds too complicated and academic for me. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "tutorial" tiếng anh
  • Supporting idea: 
   • I must say that I’m not good at singing but I don’t think that matters. 
   • What matters is I’m not that into it, so it will be a waste of time and money if I take singing lessons someday. >> IELTS TUTOR lưu ý Word form của "waste"
  • Example: 

              Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

              >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

              >> IELTS Intensive Listening

              >> IELTS Intensive Reading

              >> IELTS Intensive Speaking

              Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
              Lý do chọn IELTS TUTOR