Cách trả lời "How can people search for information now?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "How can people search for information now?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How can people search for information now?"

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

 • Main idea 1: smartphones are the best option for looking up information anywhere and at any time.
  • Supporting idea: They just have to type a few words in the google search engine and within milliseconds they can get hundreds of documents and videos about the information they are looking for.
  • Example: 
 • Main idea 2: The most widely used search engines are Google, Bing and Yahoo.
  • Supporting idea:  
  • Example: 
   • Google usually returns the greatest variety of results, and has by far the largest catalog of pages. 
   • Bing, however, has more extensive autocomplete results (where the search engine tries to narrow the search for you). >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE