Cách trả lời "What information can people get from television?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What information can people get from television?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What information can people get from television?"

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

 • Main idea 1: People could hear and see events >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "hear" tiếng anh 
  • Supporting idea: 
   • With all the channels available, you can get information on just about anything today.
   • It shows us information programs, like the news, documentaries, and sports events.
   • We can watch films, listen to interviews and hear the sounds of events that happen far away. 
   • We can enjoy entertainment, like series, comedies, game shows or sitcoms. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "entertainment" tiếng anh
  • Example: 
 • Main idea 2: TV can teach and illuminate autonomously of the public authority in many areas of the planet.
  • Supporting idea: 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE