Cách trả lời "Do you think people should remember family history?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do you think people should remember family history?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think people should remember family history?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • YES
  • Main idea 1: This is a good way to teach children about history and how their ancestors lived, which is linked in part to family traditions. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "teach" (Diễn đạt "dạy học" tiếng anh)
   • Supporting idea: it is even more important for children to carry on such valuable and unique traditions given that this fast changing world is somehow making young generations ignore the spiritual legacy that their ancestors left. 
   • Example: 
  • Main idea 2:  Family history can be a fascinating discussion topic whenever there is a family meeting.
   • Supporting idea: 
   • Example: How my grandparents struggled to bring up their offspring during the Vietnam War, for example, has become my father’s favorite subject when all my relatives gather for a traditional holiday feast. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "favourite" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE