Cách trả lời "How do people who are busy remember things they need to do?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "How do people who are busy remember things they need to do?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "How do people who are busy remember things they need to do?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • Main idea 1:  Limit distractions. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt limit & limitation tiếng anh
   • Supporting idea: 
    • Distractions decrease the brain's ability to encode and store information.
    • It's important to keep your environment as clutter-free and quiet as possible.
   • Example: 
  • Main idea 2: Develop better habits >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "habit" & Collocation với "habit"
   • Supporting idea: Repetition builds habit and allows the brain to quickly and accurately recall information.
   • Example: 
  • IELTS TUTOR gợi ý ideas khác:
   • Main idea: Write everything down.
   • Supporting idea: Writing information on paper can be very helpful, as it allows the brain to “see” the information, “process” the information as it is written, and refer back to it as necessary.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE