Cách trả lời "Do you prefer to buy CDs or download music from the Internet? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you prefer to buy CDs or download music from the Internet? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you prefer to buy CDs or download music from the Internet? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I appreciate convenience, that’s why I prefer music from the Internet which can be easily downloaded and stored on my mobile phone, ready to be played anytime I want.
  • Supporting idea: 
   • There are many options on the Internet that offer free downloading options. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "option" tiếng anh
   • Downloading music is a much easier option in this day and age with no additional costs associated.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR