Cách trả lời "Have you always liked the same kind of music? [Why? / Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Have you always liked the same kind of music? [Why? / Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Have you always liked the same kind of music? [Why? / Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: My taste in music varies a lot depending on my mood and my age as well
  • Supporting idea: 
   • When I was younger, I preferred rock n’ roll with strong and wild melodies. 
   • Now I prefer music genres that are calm and gentle like pop and country music.
  • Example: Normally on rainy days, opening acoustics songs and singing along to my favorite hits are a good way to let my hair down >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase "favourite" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR