Cách trả lời "Do you prefer living in an old building or a modern house?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you prefer living in an old building or a modern house?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you prefer living in an old building or a modern house?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Without a shadow of a doubt, I would go with a modern house for safety reasons
  • Supporting idea: I want to enjoy the conveniences of modern, high-rise buildings where I can enjoy the spacious and well-ventilated rooms equipped with modern facilities such as air conditioning and lift. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "convenience" tiếng anh
  • Example: 

              Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

              >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

              >> IELTS Intensive Listening

              >> IELTS Intensive Reading

              >> IELTS Intensive Speaking

              Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
              Lý do chọn IELTS TUTOR