Cách trả lời "Do you think we should preserve old buildings in cities?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you think we should preserve old buildings in cities?" IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you think we should preserve old buildings in cities?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: Old buildings are beneficial in many ways, such as preserving culture and tradition >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic Culture IELTS 
   • Supporting idea: 
    • Therefore, old buildings serve as disseminating knowledge since an old building is a faithful monument for preserving what transpired in the past.
    • Citizens can visit and be reminded of the beauty and resilience of their ancestors. 
   • Example: 

               Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

               >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

               >> IELTS Intensive Listening

               >> IELTS Intensive Reading

               >> IELTS Intensive Speaking

               Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
               Lý do chọn IELTS TUTOR