Cách phát âm /ʊ/ tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phát âm /ʊ/ tiếng anh

I. Giới thiệu chung

Âm /ʊ/ thuộc nguyên âm mà IELTS TUTOR đã giới thiệu

II. Cách phát âm /ʊ/

1. Cách tạo âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Âm /ʊ/: Phát âm chữ cái “u” trong tiếng Việt, khẩu hình miệng hơi cong môi giống như khi đọc âm “ư”. 
 • Cách đọc âm /ʊ/ trong tiếng Anh tương tự âm “u” với khẩu hình miệng giống khi đọc âm “ư” trong tiếng Việt.

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Cách phát âm /ʊ/ tiếng anh

3. Nhận dạng âm

  1. “o” được phát âm là /ʊ/

  Ví dụ:

  • wolf /wʊlf/: chó sói
   woman /’wʊmən/: đàn bà

  2. “oo” thường được phát âm là /ʊ/

  Ví dụ:

  • book /bʊk/: sách
   good /gʊd/: tốt

  3. “ou” được phát âm là /ʊ/

  Ví dụ:

  • could /kʊd/: có thể
   should /ʃʊd/: phải, nên

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking