Phát âm / oʊ / tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách Phát âm / oʊ / tiếng anh

I. Giới thiệu chung

Âm /oʊ/ thuộc nguyên âm đôi mà IELTS TUTOR đã giới thiệu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nguyên âm đôi /oʊ/ cách phát âm sẽ bao gồm phát âm /o/ sau đó phát âm /ʊ/ nên việc nắm vững cách phát âm của từng âm riêng lẻ  /o/ & /ʊ/ là cực kì quan trọng 

II. Cách phát âm /oʊ/

1. Cách tạo âm

IELTS TUTOR lưu ý:

  • B1: Tạo âm /o/ 
  • B2: Nâng hàm dưới lên, chu miệng hết cỡ về phía trước tạo âm /u:/
  • Quyện 2 âm lại với nhau những vẫn có sự phân tách rõ ràng, theo tỉ lệ độ dài 2 âm /o/ (hoặc ə) và 1 âm /u:/

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Phát âm / oʊ / tiếng anh
  • Go, don’t moan, and phone me when you get home.

goʊ, doʊnt moʊn, ænd foʊn mi wɛn ju gɛt hoʊm.

  • Joe wrote an emotional post it note

ʤoʊ roʊt ən ɪˈmoʊʃənəl poʊst ɪt noʊt

3. Nhận dạng âm

Trường hợp 1: Từ có chứa nguyên âm o ở cuối từ
Ví dụ: Go, no, tomato, potato, hero, hello
Trường hợp 2: OA + phụ âm
Ví dụ: Road, loan, load, oath.
Trường hợp 3: OU + l (trừ từ should)
Ví dụ: soul, shouder
Trường hợp 4: Tận cùng là OW và có hai PHỤ ÂM đứng trước
Ví dụ: know, slow, tomorrow
Trường hợp 5: OE
Ví dụ: Toe, goes, toeic, poem, toefl, poet, poetry.
Trường hợp 6: O + một phụ âm + ia, ie, io, iu, e thì nguyên âm o được đọc thành / oʊ/
Ví dụ: Social, associate, emotional, explosion, location, motion, proposal, home, code, mode, hotel.
Trường hợp 7: OL + một phụ âm
Ví dụ: Old, cold, gold
Các trường hợp ngoại lệ: Pronoun, post, ghost, host, most, only, gross

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking