Cách dùng "As" như liên từ phụ thuộc chỉ thời gian tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR giải thích Cách dùng "As" như liên từ phụ thuộc chỉ thời gian tiếng anh

I. As là liên từ phụ thuộc

II. Cách dùng As như liên từ phụ thuộc chỉ thời gian

1. Hai hành động xảy ra cùng lúc

1.1. Hai hành động xảy ra cùng lúc hay trong cùng một khoảng thời gian.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I watched her as she opened the letter (Tôi quan sát cô ấy khi cô ấy mở lá thư).
  • Turn off the light as you go out, please (Làm ơn hãy tắt đèn khi đi ra ngoài).

1.2.As được dùng đặc biệt khi có hai hành động ngắn ngủi xảy ra cùng lúc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mr. Minh arrived as I left (Anh ta đến cùng lúc tôi đi).
  • Just as I sat down, the phone rang.

1.3. Dùng As khi có hai chuyển biến cùng thời gian.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As the day went on, the weather got worse (Khi ngày trôi qua, thời tiết càng trở lên xấu đi).
  • I began to enjoy the job more as i got used to it.

2. Một sự việc xảy ra trong khi sự việc khác đang tiếp diễn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The man slipped as he was getting off the train (người đàn ông đã bị té khi đang đi xuống xe lửa).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK