BÀI SỬA HS IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM & SỰ THAY ĐỔI (HS đạt 6.0)

· Speaking,Bài sửa

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cung cấp BÀI SỬA HS IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM & SỰ THAY ĐỔI

I. Câu hỏi

II. BÀI SỬA HS IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM & SỰ THAY ĐỔI

Bạn này đi thi đạt 6.0 speaking nhé:

BÀI SỬA HS IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM & SỰ THAY ĐỔI

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK