Nếu examiner hỏi có thích gì đó không (Do you like football?) mình không thích, triển khai như nào?

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn các em rất kĩ cách học IELTS WRITING làm sao cho hiệu quả nhất, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm Nếu examiner hỏi có thích gì đó không (Do you like football?) mình không thích, triển khai như nào?

I. Các kiến thức liên quan

II. Nếu trúng topic mình không thích nên trả lời thành thật

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Câu hỏi: Do you like football?
  • Có thể trả lời là mình không thích sau đó nêu lí do vì sao lại không thích 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
      • To be honest, football is not my cup of tea simply because no one in my family is interested in this kind of sports

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK