Xác định keywords IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Xác định keywords trong IELTS LISTENING

I. Xác định keywords IELTS READING

II. Xác định keywords IELTS LISTENING

1. Xác định keywords IELTS LISTENING giống với IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

   • Về cơ bản xác định keywords trong IELTS LISTENING sẽ giống với IELTS READING chỉ khác là cần lưu ý những điểm sau trong IELTS LISTENING:

   2. Keywords trong IELTS LISTENING thường được lặp đi lặp lại

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Keywords trong IELTS LISTENING là những từ ngữ quan trọng trong bài là những từ ngữ mà dựa vào đó, người nghe có thể suy ra ý chính của bài nghe. 
   • Thường thì những từ này được nhấn mạnh trong câu hoặc có thể được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài 

   3. Discourse markers sẽ giúp xác định keywords IELTS LISTENING

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Người nghe nên dựa vào một số dấu hiệu ngôn từ (discourse markers) này để nắm bắt được ý chính của bài nghe.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Những cụm từ dùng để liệt kê ý chính là: I would like to emphasize, The general point you must remember is, It is important to note that, I repeat that, Another thing is, Finally, That is, Now,...
    • Những cụm từ được sử dụng để liệt kê ví dụ là: such as, Let me give you some examples, For example/ instance, I might add, To illustrate thi spoint,...
    • Những cụm từ thường dùng khi đề cập đến những vấn đề không quan trọng là:By the way, I might note in passing,....

    IELTS TUTOR hướng dẫn về Discourse Markers trong IELTS SPEAKING

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing

    >> IELTS Intensive Speaking

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    >> IELTS General

    >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE