Cách trả lời "Would you say your town/city is a good place for young people to live? [Why? / Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Would you say your town/city is a good place for young people to live? [Why? / Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Would you say your town/city is a good place for young people to live? [Why? / Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Definitely yes, my hometown is a perfect place for young people to live in simply because….

1. Lí do liên quan tiện ích (facilities)

2. Lí do liên quan môi trường (environment)

  • My hometown is pretty peaceful and tranquil; it is the perfect place for young people to grow up in

3. Lí do liên quan cơ hội (opportunities)

  • Opportunities in my city are various, from education to job-hunting, from making friends to watching a show, you name it >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   Cách dùng danh từ "job" tiếng anh

4. Lí do liên quan nhịp sống (life space)

  • My hometown is less competitive and stressful than big cities, so young people may live a comfy and cosy life in such an environment

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR