Với câu hỏi"How long you have known this person"nếu đang mô tả người thân trong gia đình trả lời sao?

· Speaking

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Với câu hỏi"How long you have known this person"nếu đang mô tả người thân trong gia đình trả lời sao?

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách học IELTS speaking hiệu quả

II. Cách trả lời

IELTS TUTOR xét ví dụ 1 cue card:

 • Describe an old people who you want to talk about 
  • You should say:
   • Who the person is 
   • How long you have known this person 
   • What you often do together 
   • And explain why you want to talk about this person 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với câu hỏi How long you have known this person có thể tham khảo ý trả lời như sau:
  • Well, just as I mentioned, he/she is my...., so I have known him/her for my whole life

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK