TRANSCRIPT 3 ĐỀ THI IELTS LISTENING TEST 2

· Transcript,Listening

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing và hướng dẫn cách học IELTS Listening hiệu quả, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript 3 đề thi IELTS Listening Test 2.

Transcript đề thi IELTS Listening Test 2

1. Đề số 1

2. Đề số 2

3. Đề số 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Bảng thành tích học viên
Khóa học IELTS Academic