Cách trả lời "Is grammar the most difficult part about learning a foreign language?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời Is grammar the most difficult part about learning a foreign language? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is grammar the most difficult part about learning a foreign language?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • No - it's mastering vocabulary
  • Main idea: More than just recognizing or being able to remember words, it requires knowing the right way to put them together. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng phrase "more than..." tiếng anh
   • Supporting idea: 
    • A very common issue people experience when learning a language is that they forget the words they already learned. 
    • It becomes a never-ending learning loop.
    • If you learn words and never hear them and use them again, it’ll be next to impossible to remember. >> IELTS TUTOR Phân biệt từ "HEAR" & "LISTEN" tiếng anh 
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE