Cách trả lời "What are the benefits of learning a foreign language?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời What are the benefits of learning a foreign language? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What are the benefits of learning a foreign language?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: speaking a second language increases a person’s chances of success in life  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng danh từ "Person" tiếng anh 
  • Example: 
  • Supporting idea:
   • This allows a person to easily make their voices heard by people in another country as long as they share a common language.
 • Main idea 2: acquiring a new language proves to have beneficial effects on your brain and personal development
  • Supporting idea: You will be able to travel around with ease, gaining more priceless experience and building up your confidence when communicating with people.
  • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE