Trả lời câu hỏi IELTS SPEAKING PART 1 "If you could choose to study another subject, what would you choose?" thế nào nếu đang là học sinh

· Speaking

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Trả lời câu hỏi IELTS SPEAKING PART 1 "If you could choose to study another subject, what would you choose?" thế nào nếu đang là học sinh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đề hỏi If you could choose to study another subject, what would you choose? có thể trả lời thành thật luôn là mình phải học rất nhiều môn học bắt buộc và vì mình vẫn còn đang là học sinh nên gần như không có quyền được thay đổi
    • Diễn đạt sang tiếng anh như sau: 
      • To be honest, I am still a high school student (học sinh cấp 3), so as you can imagine all of the subjects i am studying right now are compulsory. This is simply because in Vietnamese Education Curriculum, there are no optional subjects available 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK