Cách trả lời "Do you think it is healthy for you to eat snacks?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you think it is healthy for you to eat snacks?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think it is healthy for you to eat snacks?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

   • Main idea: It’s perfectly fine to have some fruit, but if people eat junk food between meals, then it’s really unhealthy.
    • Supporting idea: If people avoided snacking, they would be much healthier and less over weight.
    • Example: Fried street snacks and fast food are not so healthy. >> IELTS TUTOR gợi ý Paraphrase từ "healthy"

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                >> IELTS Intensive Listening

                >> IELTS Intensive Reading

                >> IELTS Intensive Speaking

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                Lý do chọn IELTS TUTOR