Cách trả lời "When do you usually eat snacks now?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "When do you usually eat snacks now?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "When do you usually eat snacks now?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: I eat some dark chocolate when I don’t have time to eat meals
   • Supporting idea: 
    • It can put my mind at ease and I really love its bitterness.
    • Normally in the late afternoon when I feel groggy and lack of energy, I would have some refreshments to recharge my batteries >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "energy"
   • Example: 

               Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

               >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

               >> IELTS Intensive Listening

               >> IELTS Intensive Reading

               >> IELTS Intensive Speaking

               Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
               Lý do chọn IELTS TUTOR