Trả lời câu hỏi & Từ vựng topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi & Từ vựng topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

1. Trả lời câu hỏi Topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

2. Từ vựng Topic Special costumes

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SPECIAL COSTUMES

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK