Cách trả lời"Did you try any special costumes when you were young?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời"Did you try any special costumes when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi khác Topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Do you like to wear special costumes?
  • Did you try any special costumes when you were young?
  • When was your last time to wear special costumes?
  • Do you ever buy special costumes?

2. Từ vựng Topic Special costumes

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SPECIAL COSTUMES

3. Cách trả lời"Did you try any special costumes when you were young?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK