Sửa bài CÁC TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 3 (HS đạt 7.5)

· Bài sửa

I. Đề bài

IELTS TUTOR cung cấp câu hỏi CÁC TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 3

II. Sửa bài CÁC TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 3 (2 lần sửa HS đạt 7.5)

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK