Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (HS đạt 7.5)

· Bài sửa

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

I. Đề bài

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking