Cách trả lời "Should genetic research be funded by governments or private companies? Why?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI"You stay near a sports stadium which causes problems to you and your neighbours. Write a letter to local council about" IELTS WRITING GENERAL TASK 1 MÁY TÍNH 04/8/2020(kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Should genetic research be funded by governments or private companies? Why?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Should genetic research be funded by governments or private companies? Why?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Both governments and private companies can fund genetic research
 • Main idea 1: On the one hand, government funding can prioritize basic research and ensure that the benefits of research are widely accessible. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "ensure" tiếng anh
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: On the other hand, private companies may prioritize applied research and may focus on developing products for profit. 
  • Supporting idea: 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR