Cách phát âm /y/ tiếng anh

· Pronunciation

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nhiều bạn phát âm âm "y" lại thành âm "d".
  • Cách phát âm: âm /y/ khá giống với /j/ nhưng nhẹ hơn, khi phát âm má sẽ căng giống như khi đang cười nhẹ .

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • yes, yellow, year, yard, yet

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK