Phân biệt /s/ & /t/ tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh nắm vững PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ & Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript] mà IELTS TUTOR đã giới thiệu, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt /s/ & /t/ tiếng anh

I. Cách phát âm /s/

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm /S/

II. Cách phát âm /t/

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm /t/ tiếng Anh

III. Phân biệt /s/ & /t/ tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khi đọc âm này cần phát rõ cả 2 âm “s” và “t”, nhiều bạn quên bật âm “s”, âm "t" hoặc cả “s” và “t”.
  • Cách phát âm : bật âm “t” bằng cách chạm nhẹ lưỡi vào răng hàm dưới. Đọc âm “s” và “t” thật chậm rồi ghép vào và tăng tốc độ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • assistant, thirsty, best, forest, first

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK