Phát âm chữ "u" tiếng Anh

· Pronunciation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phát âm chữ "u" tiếng Anh

 • Thông thường, chữ u được đọc là /ʌ/
  • �IELTS TUTOR xét ví dụ: cup, customer, cut,...
 • Chữ u thường được đọc /ʊ/ nếu sau nó là ll, sh và tch
  • �IELTS TUTOR xét ví dụ:  pull, full, bull,...
 • Chữ u thường được đọc là /aɪ/ khi nó đứng trước y
  • �IELTS TUTOR xét ví dụ: buy, guy,...
 • Chữ u cũng thường được đọc là /ju:/ khi nó đứng trước e, el, se, sic, te, w
  • �IELTS TUTOR xét ví dụ: cute, computer, music,...
 • Chữ uđược đọc là /u:/khi nó đứng trước ca, be, ce, de, e, i, ne, o
  • �IELTS TUTOR xét ví dụ:  fruit, blue, rude,...
 • Chữ u được đọc là /ɜ:/ khi nó đứng trước chữ r
  • �IELTS TUTOR xét ví dụ:  burn, murder, occur

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK