Phân tích & sửa take note "Describe a place in your country that attracts many tourists" IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích & sửa take note "Describe a place in your country that attracts many tourists" IELTS SPEAKING PART 2

I. Kiến thức liên quan

1. Cách làm dạng "Place" IELTS SPEAKING PART 2

2. Từ vựng

II. Phân tích

Describe a place in your country that attracts many tourists

You should say:

+Where the place is

+Why is it so popular

+What can you there

And explain whether you would like or not like go there

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • Bám sát vào đúng bố cục các câu hỏi trong cue card và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi 
 • Câu hỏi 1-2-3 trả lời ngắn 1-2 câu 
 • Câu hỏi cuối (And explain whether you would like or not like go there) tập trung trả lời dài như sau:
  • There are many reasons why I love visiting....
   Firstly,
   Secondly,
   Ở mỗi ý cho câu giải thích & ví dụ

III. Sửa bài take note của HS IELTS TUTOR

Có thể download bài sửa take note của bạn HS lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK