Phân tích & sửa bài take note "Describe an interesting journey you have been on" IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích & sửa bài take note "Describe an interesting journey you have been on" IELTS SPEAKING PART 2

I. Kiến thức liên quan

1. Cách làm dạng "event"

2. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG IELTS TOPIC TRAVEL

II. Phân tích

Describe an interesting journey you have been on.

You should say:

+Where you went

+How you travelled there

+Who you went with

And explain what was so memorable about the journey.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trả lời bố cục với dạng event câu cuối (And explain what was so memorable about the journey) sẽ trả lời theo First >> Then >> Finally có thể triển khai theo ý:
    • First, sẽ "visit famous scenic spots by my motorbikes" (sau đó triển khai ý ra)
      Then, went to Dalat night market with...(sau đó triển khai ý ra)
      Finally, visit flower garden (sau đó triển khai ý ra)

III. Sửa bài take note HS IELTS TUTOR

Có thể download bài sửa take note của bạn HS lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK