Phân biệt âm /ʊ/ và /u:/ (u ngắn & u dài)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR chia sẻ Phân biệt âm /ʊ/ và /u:/

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Người học tiếng anh thường phát âm hai âm /ʊ/ và /u:/ sai do họ thường áp đặt âm “u” trong tiếng Việt vào
 • Bản chất của u ngắn & u dài nằm ở  Cách phân biệt nguyên âm dài - nguyên âm ngắn mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
 • Âm /ʊ/ và /u:/ chỉ có trong tiếng Anh, một âm là âm ngắn và một âm là âm dài

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Từ “food” và “good” là hai âm khác nhau nhưng lỗi sai là thường đọc giống nhau. 
 • “Food” là âm /u:/ tức âm dài 

II. Cách phát âm

1. Âm u ngắn /ʊ/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Âm /ʊ/: là âm ngắn, miệng hơi tròn, vị trí lưỡi ngắn hơn so với âm /u:/, hơi ngắn, nhanh và gọn.

IELTS TUTOR xét ví dụ các từ có u ngắn

 • Put /pʊt/ 
 • Wolf /wʊlf/
 • Foot /fʊt/ 
 • Good/gʊd/

2. Âm u dài /u:/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có 2 dấu chấm (:) tức là kí hiệu của âm dài 
 • Âm /u:/: là âm dài, miệng tròn, lưỡi đặt sau hàm trên, hơi phát dài ra

IELTS TUTOR xét ví dụ các từ có u ngắn

  • Too /tuː/ 
  • Food /fuːd/
  • Soon /suːn/ 
  • Route /ruːt/

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK